Matt Squirrell

Photo Reports - Glen Shiel 10-16/06/2002

Photo Gallery

Select a photo to view a larger version

Route Information

Length - 25km

Height Gain - 1800m

Morvich - Beinn Bhuidhe - Sgurr a' Choire Ghairbh - Meall an Fhuarain Mhoir - Beinn Fhada - Meall a' Bhealaich - A' Ghlas-bheinn - Dorusduain - Morvich - Ratagan

Walk Description & Map